Cenník
Služba / produkt Dospelí Naši abonenti ZĽAVA pre deti do 15r.,
pedagógov, zdravotné
sestry, ZŤP a dôchodcov
Vstupné vyšetrenie / diagnostika ZADARMO - ZADARMO
Dornova metóda Plus (panva a dolné končatiny) 40 € / cca 100 min. 35 € / cca 90 min.*
(celé telo)
30 € / cca 100 min.
Dornova metóda Plus (celá chrbtica a horné končatiny) 35 € / cca 90 min. 25 € / cca 90 min.
Breussova masáž 25 € (45 min.) 20 € (45 min.) 20 € (45 min.)
Bankovanie 25 € (45 min.) 20 € (45 min.) 20 € (45 min.)
SM - Systém - individuálna hodina 35 € / hod. 25 € / hod. deti. 15 € / hod.
Cvičebná pomôcka na SM - Systém 15 € / kus
Reflexná masáž/terapia chodidiel 30 € / 45 min.** 20 € / 45 min. 20 € / 45 min.
Vypracovanie osobného numerologického profilu 20 €
Numerologický profil + odborný výklad 30 €
Poradenstvo
Mentálne upratovanie - (psychologické, numerologické, meditačné, relaxačné)
Nevyhnutná je spoločná pozitívna rezonancia
podľa dohody a zamerania podľa dohody a zamerania podľa dohody a zamerania

* naše doporučenie je 1x za polrok (tzv. kontrolná rovnačka)
** podľa rýchlosti reakcie organizmu na reflexnej zóne, ústupu bolestivosti či nutnosti použiť ďalšie techniky