Cenník

Ceník je platný od 1.10.2019

Služba / produkt Dospelí Naši abonenti
Dornova metóda Plus (celé telo) 80 € / cca 120 min. 40 € * (KONTROLA)
Breussova masáž 30 € (45 min.) 25 € (45 min.)
Bankovanie 35 € (45 min.) 30 € (45 min.)
Reflexná masáž/terapia chodidiel 40 € / 45 min. 35 € / 45 min.
SM - Systém - individuálna hodina 35 € / hod. 30 € / hod.
Cvičebná pomôcka na SM - Systém 15 € / kus
Cielené detoxikačné poradenstvo (podľa MUDr. Jonáša) 30 € / cca 45 min.
Vypracovanie osobného numerologického profilu 30 €
Numerologický profil + odborný výklad 40 €

* naše doporučenie je 1x za polrok/rok (tzv. kontrolná rovnačka - podľa potreby)
Cena za ošetrenie dieťaťa - podľa dohody (závisí na veku, stave, ťažkostí..)

ZMENA CIEN VYHRADENÁ!