Úvod

Vitajte na stránke www.pramenezdravia.sk. Sme radi, že ste nás navštívili.

Nechceme Vás okrádať o Váš čas, preto si na úvod prečítajte základné informácie o tom, s čím Vám vieme pomôcť.

Stretli ste sa s

Cítite, že

Týka sa Vás niektorá z otázok?

To sme sa dotkli iba fyzickej stránky problému, avšak nedeliteľnou súčasťou ľudskej bytosti je aj psychika, ktorá do značnej miery ovplyvňuje fyzický rozmer problému. Preto našou pozitívnou pridanou hodnotou je fakt, že intenzívne berieme do úvahy aj tento rozmer.

Ak ste na ktorúkoľvek otázku odpovedali ÁNO, neváhajte, ZAVOLAJTE a dohodnite si termín. Aby sme mali pre Vás dosť času – je nutné sa objednať.

Urobíme všetko pre to, aby sme Vám pomohli, pretože sa snažíme odstrániť príčinu a nie len dôsledok!!!